:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

สภาพทั่วไป

               ราชกิจจานุเบกษา  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑  กำหนดเขตตำบลสระประดู่ ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตดังนี้

       ทิศเหนือ  ติดต่อตำบบลสามแยก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกิ้งกลางแม่น้ำป่าสัก ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำป่าสัก ผ่านบ้านท่าน้ำ ตำบลท่าโรง ใช้แม่น้ำป่าสักแบ่งแนวเขตระหว่างตำบลสระประดู่ ตำบลท่าโรง และตำบลบ่อรั้ง ถึงปากห้วยประดู่

       ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลท่าโรง และตำบลบ่อรั้ง เริ่มต้นจากแม่น้ำป่าสัก ที่ปากห้วยประดู่ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำ ผ่านสะพานข้ามแม้น้ำป่าสักเชื่อมถนนพุเตย-วังไผ่

       ทิศใต้  ติดต่อพุเตย แนวเขตเริ่มต้นสะพานข้ามแม้น้ำป่าสักเชื่อมถนนพุเตย-วังไผ่ ไปตามลำน้ำป่าสัก ถึงทางแยกแม่น้ำป่าสัก ไปทางทิศตะวันตกตามแม่น้ำป่าสักถึงปากห้วยลำนารวย ห่างจากวัดลำนารวย ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตัดทุ่งนา ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือของวัดสุทธิมัคคธาราม ไปทางทิศตะวันตกข้ามถนน  ไปทางทิศเหนือจดสันเขาขี้นก

      ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลซับสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากสันเขาขี้นก ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาขี้นก สันเขายางตาป้อ

ใช้กึ่งกลางสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันออกจดคลองเสือบอง 

อออ111

 xxxxแนวเขต1

     ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระประดู่  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  ๖๕.๕๐  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตการปกครองรวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

                                                      ss0 

    หมู่ ๑  บ้านสามแยก          มีพื้นที่ประมาณ  ๑๒.๔ ตารางกิโลเมตร

ss1

   หมู่ ๒  บ้านสระประดู่        มีพื้นที่ประมาณ  ๑.๕ ตารางกิโลเมตร

ss2

   หมู่ ๓  บ้านคอเลือก          มีพื้นที่ประมาณ  ๓.๔ ตารางกิโลเมตร

ss3

  หมู่ ๔  บ้านห้วยชัน           มีพื้นที่ประมาณ  ๘.๖ ตารางกิโลเมตร

ss4

   หมู่ ๕  บ้านโคกหนองแจง    มีพื้นที่ประมาณ  ๕.๕ ตารางกิโลเมตร

ss5

   หมู่ ๖  บ้านท่าจรวด          มีพื้นที่ประมาณ  ๔.๔ ตารางกิโลเมตร

ss6

     หมู่ ๗  บ้านยางโด่             มีพื้นที่ประมาณ  ๘.๖ ตารางกิโลเมตร

ss7

    หมู่ ๘  บ้านลำนารวย         มีพื้นที่ประมาณ  ๕.๖ ตารางกิโลเมตร

ss8

      หมู่ ๙  บ้านพันถ้วย        มีพื้นที่ประมาณ  ๑.๙ ตารางกิโลเมตร

ss9

      หมู่  ๑๐  บ้านสามัคคีพัฒนา       มีพื้นที่ประมาณ  ๔.๑ ตารางกิโลเมตร

ss10

      หมู่ ๑๑ บ้านลำนารวยพัฒนา        มีพื้นที่ประมาณ  ๖.๒ ตารางกิโลเมตร

ss11

        หมู่ ๑๒  บ้านร่วมใจพัฒนา            มีพื้นที่ประมาณ  ๑.๘ ตารางกิโลเมตร

ss12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสระประดู่โดยทั่วไป เขตร้อนอยู่ในอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย  มีลำคลองมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน

 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลสระประดู่เป็นเขตร้อนอยู่ในอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูร้อนจะร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด ๔๑.๓ องศาเซลเซียส และต่ำสุด ๒๒.๕๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๙.๔๒ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินของตำบลสระประดู่สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วนเป็นบางส่วนซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร

                                                                                                                                                             

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2