:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานรักษาความสะอาด
 • งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานอนามัยชุมชน
 • งานส่งเสริมและเผยแพร่
 • งานป้องกันยาเสพติด

  ฝ่ายควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 • งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

  ฝ่ายรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ  

 • การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 • การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

  ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานสัตวแพทย์
 • งานบริการ
 • งานการเงินและบัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2