:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

                                      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

                                                            วิโชค ขันโท

                                                                              นายวิโชค   ขันโท

                                                                                  ประธานสภา

                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

 

                      จำปา อยู่สอน                                   

                                    นางสาวจำปา  อยู่สอน                                                           นายอธิชนนท์  แสงทอง

                                    รองประธานสภา อบต.                                                             เลขานุการ สภา อบต.

 

สมาชิก สภา อบต. สระประดู่

 
 

  ชื่อ-สกุล : ถาวร  หุ่นดี

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

จำปา อยู่สอน

  ชื่อ-สกุล : จำปา อยู่สอน

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

ราตรี ไชยคำภา

  ชื่อ-สกุล : ราตรี  ไชยคำภา

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

สมคิด กริชบุญ

  ชื่อ-สกุล : สมคิด กริชบุญ

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

ศรัณพร พินิจมนตรี

  ชื่อ-สกุล : ศรัณพร พินิจมนตรี

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

ติ๋ม เพิ่มธัญกรรม

  ชื่อ-สกุล : ติ๋ม  เพิ่มธัญกรรม

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

น้อย ไครกระโทก

  ชื่อ-สกุล : น้อย  ใครกระโทก

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

วิโชค ขันโท

  ชื่อ-สกุล : วิโชค   ขันโท

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

พงษ์กร มุ่งงาม

  ชื่อ-สกุล : พงษ์กร   มุ่งงาม

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

ประสาท มะลิลัย

  ชื่อ-สกุล : ประสาท   มะลิลัย

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมนึก ทูลตา

  ชื่อ-สกุล : สมนึก   ทูลตา   

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

ทองใบ สุนทร

  ชื่อ-สกุล : ทองใบ สุนทร

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

ประเทือง มั่นปาน

  ชื่อ-สกุล : ประเทือง มั่นปาน

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

จิตนา ชินคำ  

  ชื่อ-สกุล : จิตนา  ชินคำ    

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

วิฑูรย์ พลพงษ์  

  ชื่อ-สกุล : วิฑูรย์  พลพงษ์ 

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

หัสบดี ไชรคำภา  

  ชื่อ-สกุล : หัสบดี  ไชรคำภา

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

ละออ พรมนอก  

  ชื่อ-สกุล : ละออ  พรมนอก  

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

วิชาญ เทพประชุม  

  ชื่อ-สกุล : วิชาญ เทพประชุม

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

มานะ เบี้ยไธสง  

  ชื่อ-สกุล : มานะ  เบี้ยไธสง

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

สมศรี หล่าไธสง  

  ชื่อ-สกุล : สมศรี  หล่าไธสง  

  ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2