:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

ข่าวกิจกรรมและโครงการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภท ส.ป.ก.4-01 น.ส.3-น.ส.3ข. น.ส.3ก. หรือเอกสารสิทธิ์การครอบครองอื่นๆ ที่ไม่ใช้ น.ส.4(โฉนด) ให้นำหลักฐานการครอบครองที่ดิน มาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ในวันเวลาทำการ เพื่อนำลงข้อมูลการชำระภาษีที่ถูกต้อง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 056-713-525 หรือติดต่อทางเพจ 

unnamed

ประกาศองค์การบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563ริหารส่วนตำบลสระประดู่

11111222

 

unnamed

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

555

666

         วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสระประดู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่จัด โครงการอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลสระประดู่ โดยมีนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารตำบลสระประดู่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

111

112

113

114

115116

117

118

119

120

 

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

September 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas link e laas link e laas link e laas  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่EIT3

   

ssd1