:: ข้อมูลข่าวสาร ::  

   

:: โรงเรียนในสังกัด อบต. ::  

   

Facebook

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระประดู่

   

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  นำโดยท่านนายกสมชาย  ประสารพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ร่วมกับข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดยท่านนายกสมชาย  ประสารพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

             วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ตำบลสระประดู่ ประจำปี 2563 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลสระประดู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

44

55

22

11

66

77

88

99

120

333

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มได้ที่เพจ อบต.สระประดู่unnamed

                   วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จากสมาคมพาณิชย์พ่งไล้จับซาเชียวเกาะจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 4 คัน และนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่เดินทางไปมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่คนพิการตำบลสระประดู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

44

8574

14755

54542

77714

4558758

กดติดตามข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมที่เพจอบต.สระประดู่unnamed

   

nayok nayok nayok

เบอรโทรศัพท์ 083 0597022

   

:: ปฏิทินกิจกรรม ::  

May 2021
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

:: ราคาน้ำมันวันนี้ ::  

   

link e laas

link e laaslink e laas

link e laas

  images
images 1
unnamed
capture 2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ โครการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

9090

   

ssd2